en

Kliinisissä lääketutkimuksissa selvitetään pääosin lääkkeen teho, turvallisuus ja käytettävyys verrattuna tämän hetkiseen parhaaseen hoitoon. Kliiniseen lääketutkimukseen osallistuminen on asiakkaalle aina vapaaehtoista ja perustuu asiakkaan tietoiseen suostumukseen.
Uusilla lääkkeillä tehtävät potilastutkimukset edellyttävät luotettavaa kansainvälistä GCP tutkimustapaa (Good Clinical Practice), johon kuuluu tutkimusten eettinen ja viranomaisvalvonta.
MRC keskittyy lääketutkimuksiin liittyviin hallinnollisiin, oikeudellisiin ja rahoituksellisiin oheispalveluihin Seinäjoen, Vaasan ja Keski-Pohjanmaan keskussairaaloissa.